πυθών

πυθών
πυνθάνομαι
learn
aor part act masc nom sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Πυθῶν' — Πῡθῶνα , Πυθών fem acc sg Πῡθῶνι , Πυθών fem dat sg Πῡθῶνε , Πυθών fem nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πύθων — I Όνομα ιστορικών προσώπων. 1. Αθηναίος αγγειοπλάστης της αρχαιότητας, που έζησε στον 6o – 5o αι. π.Χ. Διατηρούσε δικό του εργαστήρι, όπου φιλοτέχνησε ερυθρόμορφα αγγεία του αυστηρού ρυθμού. Από τα έργα του σώζονται τέσσερα κύπελλα (κύαθοι),… …   Dictionary of Greek

  • Πυθών — Πῡθών , Πυθών fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πύθων — Πύ̱θων , Πύθων of divination masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πυθών — I Όνομα ιστορικών προσώπων. 1. Αθηναίος αγγειοπλάστης της αρχαιότητας, που έζησε στον 6o – 5o αι. π.Χ. Διατηρούσε δικό του εργαστήρι, όπου φιλοτέχνησε ερυθρόμορφα αγγεία του αυστηρού ρυθμού. Από τα έργα του σώζονται τέσσερα κύπελλα (κύαθοι),… …   Dictionary of Greek

  • Пифон дракон — (Πυθών) дракон, охранявший Дельфы до занятия их Аполлоном и считавшийся сыном Земли. Аполлон убил П. своими стрелами и должен был за то 8 лет оставаться в изгнании для умилостивления гнева Земли. Это вспоминалось в Дельфах различными священными… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Пифон, дракон — (Πυθών) дракон, охранявший Дельфы до занятия их Аполлоном и считавшийся сыном Земли. Аполлон убил П. своими стрелами и должен был за то 8 лет оставаться в изгнании для умилостивления гнева Земли. Это вспоминалось в Дельфах различными священными… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • VENTRILOQUUS — Graece Ε᾿γγαςτρίμυθος, Hebr. Gap desc: Hebrew, uti LXX. vocem exponunt, spiritus est e dolio, sive vase, aut ex tumido ventre responsa promens, πύθων alias. Hesychius, πύθων ὁ ἐγγαςτρίμαντις. Sic πυεῦμα Πύθωνος vocatur Actor. c. 16. v. 16.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • АХИ БУДХНЬЯ — (др. инд. Ahi Budhnya, «змей глубин»), персонаж ведийской мифологии, обладающий змеиной природой. В «Ригведе» упоминается 12 раз в гимнах «Всем богам», обычно в связи с Аджа Экападом, Апам Напатом, Савитаром, океаном, потоком. Он связан с низом и …   Энциклопедия мифологии

  • PYTHON — I. PYTHON Ephoro apud Strabonem, l. 9. homo fuit atrox, χαλετὸς ἀνὴρ, Πύθων τοὔνομα, ἐπίκλησιν δὲ Δράκων, Python nomine, Draco cognomentô, ab Apolline sagittis interemptus, postquam caedibus et latrociniis diu fuisset Parnassus infestus. Unde… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”